Matematyka  

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablony stronJednostki matematyczne


Jednostki długości

kilometr
metr
decymetr
centymetr
milimetr

km

m

dm

cm

mm

1km

0,001km

0,0001km

0,00001km

0,000001km

1000m

1m

0,1m

0,01m

0,001m

10000dm

10dm

1dm

0,1dm

0,01dm

100000cm

100cm

10cm

1cm

0,1cm

1000000mm

1000mm

100mm

10mm

1mm


Jednostki masy

tona
kilogram
dekagram
gram
t
kg
dag
g

1t

0001t

0,00001t

0,000001t

1000kg

1kg

0,01kg

0,001kg

100000dag

100dag

1dag

0,1dag

1000000g

1000g

10g

1g


Jednostki objętości

kilometr sześcienny
metr sześcienny
decymetr sześcienny (litr)
centymetr sześcienny (mililitr)
milimetr sześcienny

km3

m3

dm3(l)

cm3(ml)

mm3

1km3

0,000000001m3

a a a

1000000000m3

1m3

0,001m3

0,000001m3

0,000000001m3

a

1000dm3(l)

1dm3(l)

0,001dm3(l)

0,000001dm3(l)

a

1000000cm3(ml)

1000cm3(ml)

1cm3(ml)

0,001cm3(ml)

a

1000000000mm3

1000000mm3

1000mm3

1mm3


Jednostki pola powierzchni

kilometr kwadratowy
hektar
ar
metr kwadratowy
decymetr kwadratowy
centymetr kwadratowy
milimetr kwadratowy
km2
ha
a
m2
dm2
cm2
mm2

1km2

0,01km2

0,0001km2

0,000001km2

0,00000001km2

a

a

100ha

1ha

0,01ha

0,00001ha

0,000001ha

a

a

10000a

100a

1a

0,01a

0,0001a

0,000001a

0,00000001a

1000000m2

10000m2

100m2

1m2

0,01m2

0,0001m2

0,000001m2

100000000dm2

1000000dm2

10000dm2

100dm2

1dm2

0,01dm2

0,0001dm2

a

a

1000000cm2

10000cm2

100cm2

1cm2

0,01cm2

a

a

a

1000000mm2

10000mm2

100mm2

1mm2


Podstawowe jednostki czasu

1 doba = 24 godz.
1 godz. = 60 min
1 min. = 60 s
1 godz. = 3600 s
kwadrans = 15 min
1 godz. = 4 kwadranse

Miary staropolskie

1 antał = kilkanaście garncy
1 bakar = 4 beczki
1 baryła = 24 garnce
1 cal = szerokość wielkiego palca
1 centnar warszawski = 160 funtów
1 centnar lwowski = 128 funtów
1 czasza == 12 garncy
1 czyntakor = pół sztuki tkaniny
1 ćwierć krakowska = 42 garnce
1 ćwiertnia = 16 garncy
1 dłoń = 4 cale, szósta część łokcia
1 drelink = 30 wiader wina
1 funt = 32 łuty
1 garniec warszawski = 4 kwarty (od 1764)
1 garniec litewski = 3 kwarty
1 gonek = w płótnie: szer. 1 cala
1 halba = pół kwarty
1 huba = 34 morgi trzystuprętowe
1 jutrzyna == ok. 1 morga ziemi ornej
1 kamień = 25, 32 lub 60 funtów
1 karwatka = kwaterka
1 koniuszka = 2 garnce obroku
1 korzec = 4 ćwierci po 8 garncy (od 1764)
1 kul = 10 — 15 snopków lnu
1 łan = 42 morgi trzystuprętowe (od 1793)
1 ławka = dziesiąta cześć pręcika
1 łokieć = 2 stopy, 4 ćwierci, 24 cale
1 łut == 32-ga cześć funta
1 maca = 4 korce zboża
1 małdr = 4 korce zboża
1 miednica = 12 garnca miedzi
1 ośmina = połowa ćwierci
1 płosa = 12 zagonów ziemi
1 połanek = pół łanu
1 powłócz = 15 morgów
1 połsztuczek = 6 łokci płótna
1 pręcik = dziesiąta część pręta
1 pręt = 15 stop
1 pudłak = 4 korce miodu
1 rączka = 10 garncy miodu
1 rostka = 24 korce w górnictwie
1 staje = 220 lub 120 kroków
1 stągiew = 50 garncy
1 stopa = 22 centymetry
1 szanek = 24 lub 48 garncy zboża
1 syfunt = ok. 200 kg
1 walwas = ok. 1 korca

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED